<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://q.quora.com/_/ad/8fb78ae898f448e9b008c905098c9da9/pixel?tag=ViewContent&amp;noscript=1">

[Case Study] Dzięki reklamom CSS nasze CPC spadło o 33%, a ROI wzrosło o 61%.

Agencja Fullstakk Marketing została poproszona o dostarczenie marketingu cyfrowego w celu zbudowania świadomości marki dla norweskiego sklepu z zabawkami. Kolejnym zadaniem było prowadzenie sprzedaży poprzez kampanie Google Shopping. Punktem wyjścia dla klienta był brak obecności w kanałach cyfrowych, a także niski budżet marketingowy. Okoliczności te wymagały zastosowania pomysłowych metod, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby.

Po kilku tygodniach działania kampanii sprawdziliśmy liczby i zobaczyliśmy, że zarówno CPC, jak i całkowity ROAS nie spełniały celów ustalonych wcześniej z klientem.

 

Single_image_3

 


#CPC w kampaniach zakupowych zostało obniżone o 33%, a koszt całkowity o 52% 

 

Problem 1#

 

Minimalizacja CPC i kosztów za działanie, aby uzyskać pełny potencjał z niskiego budżetu marketingowego.

 

Rozwiązanie: 

 

Przejście na program CSS DataFeedWatch w celu usunięcia 20% opłaty Google i bardziej efektywnego osiągania wyników przy niższych kosztach

 

Wyniki: 

 

Już następnego dnia po przejściu na program CSS DataFeedWatch mogliśmy zauważyć znaczącą poprawę w danych. Średni koszt za kliknięcie spadł z 2,2 NOK na dzień przed zmianą do 1,71 NOK dzień później. Łącznie daje to 23% redukcji z dnia na dzień.

 

Przystępując do aukcji z własnym CSS Google, płacisz opłatę w wysokości do 20% kosztu za kliknięcie. Kiedy przeszliśmy na DataFeedWatch, zauważyliśmy, że w ciągu jednego dnia zmniejszyło się to o ponad 20%.

 

Patrząc i porównując dane z tygodnia po zmianie z tygodniem przed, mogliśmy zauważyć, że nowy CSS miał pozytywny wpływ na kilka parametrów kampanii zakupowych. Średni koszt za kliknięcie został zredukowany o 33% pomiędzy tymi dwoma tygodniami. Całkowite koszty zmniejszyły się o 52%, co dało nam przestrzeń, której potrzebowaliśmy, aby prowadzić bardziej efektywny marketing przy niższym budżecie.

 

                            google-css-impact-on-shopping-campaigns              css-impact-on-shopping-campaigns-2

 

 

Zaczęliśmy analizować kampanie od momentu ich rozpoczęcia do zmiany CSS, ciekawi, co mogliśmy zaoszczędzić, zaczynając od niskiego CPC. Biorąc pod uwagę kliknięcia, które pojawiły się przed zmianą i uwzględniając nowe CPC, wyniki były oszałamiające. Moglibyśmy zaoszczędzić ponad 20 000 NOK (czyli około 2000 USD), gdybyśmy na początku zaczęli od CSS z DataFeedWatch.

 

 

css-program-results-google-shopping-campaigns

 


#ROAS w kampaniach zakupowych wzrósł o 61%, a koszt na transakcję spadł o 48%

 

Problem 2#

 

Uzyskanie większego zwrotu z wydatków na reklamę i zminimalizowanie kosztu za transakcję przy niskim budżecie. 


Rozwiązanie: 

 

Użycie programu CSS firmy DataFeedWatch pomaga obniżyć koszt transakcji i zmaksymalizować ROAS.

Dostosowanie i próba zwiększenia docelowego ROAS za pomocą automatycznej licytacji z własnego silnika Google.


Wyniki: 

 

Przed przejściem na program CSS firmy DataFeedWatch widzieliśmy, że koszt jednej transakcji był wysoki. Zwrot z wydatków na reklamę również nie był na tyle satysfakcjonujący, aby kampanie były opłacalne. Wiele produktów miało niewielkie marże, ponieważ były sprzedawane po niskich cenach. Potrzebowaliśmy sposobu, aby utrzymać wysoki przychód i niski koszt transakcji.

 

Już kilka dni po przejściu na program CSS mogliśmy zaobserwować duże zmiany w kilku metrykach. Pojawiło się to we wszystkich kampaniach zakupowych prowadzonych na tym koncie. Tylko w ciągu kilku dni całkowity zwrot z wydatków na reklamę wzrósł z 4,77 NOK do 7,38 NOK. Oznacza to, że za każdego dolara, który włożysz w reklamy Google, otrzymasz w sumie 7 NOK z powrotem.

 

Analizując i porównując liczby z tygodnia przed i tygodnia po, mogliśmy zobaczyć, że pozytywny wpływ nadal rośnie we wszystkich kampaniach. ROAS wzrósł łącznie o 61%, natomiast koszt na transakcję spadł o 48%.

 

                                      css-positive-imapact-on-roas               cost-per-click-decrease

 

Zanim przeszliśmy na CSS DataFeedWatch, mieliśmy średni ROAS na poziomie 4,7 NOK, a całkowity koszt na transakcję wynosił 153 NOK. Już tydzień po zmianie zaczęły pojawiać się nowe liczby, a były to ROAS w wysokości 7,69 NOK i koszt na transakcję 78 NOK.

 

changes-after-switching-to-datafeedwatch-css

 

Dzięki przejściu na CSS i dostosowaniu docelowej licytacji ROAS, udało nam się zwiększyć ROAS i jednocześnie obniżyć koszt za zamówienie.

 Podsumowanie

 

Za kliknięcia reklam produktowych Google pobierana jest prowizja w wysokości do 20%. Oznacza to, że przy wejściu na aukcję z CPC o wartości 1$ twoja rzeczywista siła przetargowa nie wynosi 1$ - spada do 0,80$. Po przejściu na CSS DataFeedWatch, byliśmy w stanie usunąć tę opłatę i wejść na aukcję reklam Google z niższym CPC dla naszego klienta.

 

Miało to jeszcze większy wpływ na koszty całkowite, koszt na transakcję oraz zwrot z poniesionych nakładów na reklamę. Nasz norweski sklep z zabawkami otrzymał podwyżkę kilku parametrów, co dało mu możliwość przystąpienia do aukcji po niższej cenie. Wszystko to było możliwe bez utraty przychodów, przy jednoczesnym obniżeniu średniego kosztu zamówienia.

 

Teraz mają możliwość zakupu widoczności po niższej cenie, otrzymując w zamian więcej w postaci większej ilości zamówień. Za każdego dolara wydanego na reklamy Google Shopping otrzymują średnio 7 NOK zwrotu. Daje nam to możliwość skupienia się na dalszym rozwoju kampanii zakupowych, podczas gdy program CSS DataFeedWatch wprowadza nas do aukcji za niższe CPC.

 

~ Case Study Fullstakk Marketing Agency

New call-to-action

Autor Olga Wojas

Olga Wojas is the Country Manager UK for DataFeedWatch

Komentarze

Stworzone z    przez  DataFeedWatch

Pisz dla nas