Polityka prywatności DataFeedWatch

 

Ostatnia aktualizacja: maj 2018

 

Wprowadzenie

 

DataFeedWatch, które jest częścią WordWatch, Inc., dostarcza narzędzie do zarządzania plikami produktowymi poprzez model Software as a Service (SaaS; oprogramowanie jako usługa). W DataFeedWatch najważniejsza jest prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów i odwiedzających. DataFeedWatch zobowiązuje się do ochrony danych, które nam udostępniasz.
 
Ta polityka ma zastosowanie, gdy DataFeedWatch działa jako procesor danych i administrator danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam udostępniasz. W tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób DataFeedWatch przetwarza informacje, które mogą być użyte bezpośrednio lub pośrednio do identyfikacji osoby, której dane zostały zebrane poprzez korzystanie ze strony internetowej i platformy. Innymi słowy, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
 
W ramach tej polityki DataFeedWatch definiuje termin „Użytkownik” jako podmiot, z którym DataFeedWatch ma ustaloną relację. Będziemy także używać terminu „Odwiedzający”, który zdefiniujemy jako osobę, która odwiedza nasz front-end, datafeedwatch.pl, wszystkie subdomeny, oraz stronę internetową.
 
Wszelkie informacje przechowywane na platformie DataFeedWatch są traktowane jako poufne. Wszystkie informacje są bezpiecznie przechowywane i przetwarzane przy użyciu technologii Secured Socket Layer (SSL). Dostęp do informacji mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.
DataFeedWatch wdraża i utrzymuje odpowiednią technologię, środki bezpieczeństwa i środki organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą lub ujawnieniem.

 

Gromadzenie i użytkowanie

Ogólne

W tej sekcji wyróżniliśmy dwie grupy, dla których dane będą gromadzone:

    1. Odwiedzający
    2. Użytkownicy

 

Odwiedzający

Jeśli jesteś tylko Odwiedzającym naszą stronę internetową, a nie Użytkownikiem naszej platformy, ta sekcja jest dla Ciebie istotna.
 
Odwiedzając witrynę DataFeedWatch, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie swoich Danych Osobowych zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, nie odwiedzaj tej witryny. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy dążyć do uzyskania Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zebranych na tej stronie lub dobrowolnie przez Ciebie udostępnionych. Prosimy pamiętać, że każda zgoda będzie całkowicie dobrowolna. Jeśli jednak nie wyrazisz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, korzystanie z tej witryny może nie być możliwe.
 
DataFeedWatch może gromadzić, rejestrować i analizować informacje Odwiedzających na swojej stronie internetowej. Możemy rejestrować dane o użytkowaniu, które mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, długość odwiedzin, odsłony stron, liczbę odwiedzających i ścieżki nawigacji po witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwość i wzór korzystania z usługi.
 
DataFeedWatch może gromadzić i przetwarzać dowolne dane osobowe, które prześlesz nam w formularzach naszej strony internetowej, na przykład podczas pobierania e-booków, rejestrowania się na wydarzenia lub seminaria internetowe lub rejestrowania się w celu uzyskania informacji i biuletynów. Jeśli podasz dane DataFeedWatch ze swoimi danymi z mediów społecznościowych, DataFeedWatch może pobierać publicznie dostępne informacje o Tobie z mediów społecznościowych.
 
Dane osobowe mogą również zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu, nazwę stanowiska, dane do sieci społecznościowych, obszary zainteresowań, zainteresowanie danymi DataFeedWatch oraz pewne informacje o firmie, dla której pracujesz (nazwa firmy, adres, wielkość firmy i liczba produktów), a także informacje o typie relacji między DataFeedWatch a samym użytkownikiem.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

DataFeedWatch wykorzystuje zgromadzone dane ze strony internetowej do komunikowania się z Odwiedzającymi, do dostosowywania treści dla Odwiedzających, wyświetlania reklam Odwiedzającym na innych witrynach oraz do ulepszania swojej strony internetowej poprzez analizę sposobu, w jaki Odwiedzający poruszają się po ich stronie internetowej.

 

Udostępnianie danych osobowych

DataFeedWatch może ujawnić Twoje Dane Osobowe każdemu członkowi naszej grupy firm (to znaczy naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione dla potrzeb oraz zgodnie z podstawami prawnymi, określonymi w niniejszej polityce.
 
DataFeedWatch może również udostępniać takie informacje usługodawcom lub kontrahentom w celu dostarczenia żądanej usługi lub transakcji lub w celu analizy zachowania Odwiedzających na swojej stronie internetowej.

 

Pliki cookies

Pliki cookie to niewielkie informacje przesyłane przez witrynę internetową na dysk twardy Odwiedzającego. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów na komputer. Kontynuując odwiedzanie witryny, wyrażasz zgodę na umieszczanie plików cookie na urządzeniu. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować naszych plików cookie, nie możemy zagwarantować, że Twoje doświadczenia będą tak satysfakcjonujące, jak w przypadku ich akceptacji.
 
DataFeedWatch może również umieszczać pliki cookie od stron trzecich w celach funkcjonalnych i marketingowych. Korzystanie z plików cookie jest powszechne i przynosi korzyści surferom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Politykę plików cookie DataFeedWatch.

 

Linki do innych stron 

Należy pamiętać, że odwiedzając naszą stronę, Odwiedzający mogą korzystać z linków do innych stron, które są poza naszą sferą wpływów. DataFeedWatch nie ponosi odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności tych innych witryn.

  

Użytkownicy

Ogólne

Użytkownicy podczas rejestracji, a później na platformie DataFeedWatch, udostępniają informacje takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej, dane sklepu e-commerce, wykorzystanie kanału zakupów, zasady mapowania i inne istotne dane. Informacje te są wykorzystywane przez DataFeedWatch do identyfikacji Użytkownika i zapewnienia mu wsparcia, usług, wysyłek, działań sprzedażowych i marketingowych, wystawiania faktur i spełnienia zobowiązań umownych.
 
Użytkownicy DataFeedWatch mogą w każdej chwili uzyskać dostęp i edytować, aktualizować lub usuwać swoje dane kontaktowe, logując się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła do platformy DataFeedWatch.
 
Użytkownicy niektórych planów DataFeedWatch mogą tworzyć więcej Użytkowników z różnymi poziomami uprawnień na swoim koncie. Tych Użytkowników określa się jako Subkonta. Obowiązkiem Użytkownika tworzącego Subkonta jest wybranie poziomu dostępu, jaki powinien posiadać każdy Użytkownik. Po zalogowaniu się nowych Użytkowników w DataFeedWatch wpisują się oni w definicję Użytkownika w tej polityce.
 
DataFeedWatch nie będzie przechowywać danych Użytkownika dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub regulacji.

 

Przetwarzanie w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

W przypadku Użytkowników posiadających konta znajdujące się w Europejskim Regionie Danych w DataFeedWatch wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem prywatności i przepisami zgodnie z dyrektywą UE 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dyrektywa) oraz wdrażanie dyrektywy w lokalnym prawodawstwie. Od 25 maja 2018 r. Dyrektywa i lokalne prawodawstwo oparte na dyrektywie zostaną zastąpione rozporządzeniami (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, znanego jako Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), a przetwarzanie danych przez DataFeedWatch nastąpi zgodnie z RODO.

 

Kontroler

DataFeedWatch przetwarza dane osobowe zarówno jako procesor, jak i kontroler, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie i RODO.
 
Podmiot DataFeedWatch, z którym Ty jako Użytkownik zawarłeś umowę podczas korzystania z platformy DataFeedWatch, będzie kontrolerem danych Użytkownika, jak opisano powyżej w sekcji „Gromadzenie danych Użytkownika”.
 
DataFeedWatch przestrzega Dyrektywy z 1995 r. oraz RODO od 25 maja 2018 r. i w związku z tym DataFeedWatch przetwarza wszystkie dane dostarczone przez użytkowników zgodnie z wymogami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
Wszystkie dane zebrane przez użytkowników DataFeedWatch za pośrednictwem ankiet będą przechowywane w bezpiecznych obiektach hostingowych w Niemczech. DataFeedWatch zawarł umowę przetwarzania danych z jej dostawcą, zapewniając zgodność z dyrektywą. Cały hosting odbywa się zgodnie z najwyższymi przepisami bezpieczeństwa. Wszystkie transfery danych dokonywane są wewnętrznie zgodnie z niniejszą umową przetwarzania danych.

 

Decyzja o nieudzielaniu, nie uzyskiwaniu dostępu i nie aktualizowaniu danych

Witryna internetowa pozwala na decyzję o nieudzielaniu danych osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się nie ujawniać nam danych, możesz nie być w stanie dokonać zakupu lub skorzystać z niektórych funkcji strony internetowej.
 
Klienci mogą wyświetlać i zmieniać swoje dane osobowe, logując się na swoje konto chronione hasłem. Po zalogowaniu kliknij link „Ustawienia konta”. Stąd klient może aktualizować swoje dane osobowe, hasło, dane rozliczeniowe i informacje o subskrypcji, w tym ma możliwość zamknięcia konta.
 
Prośba o anulowanie lub modyfikację konta może zająć rozsądny czas. Jeśli zażądasz usunięcia lub modyfikacji danych osobowych przechowywanych przez DataFeedWatch, takie informacje mogą być przechowywane przez pewien czas w systemach zapasowych DataFeedWatch jako zabezpieczenie przed awariami systemu. Niektóre informacje mogą być przechowywane przez dłuższy czas, zgodnie z wymogami ustawowymi, kontraktowymi lub audytowymi.

 

Retencja i usuwanie

DataFeedWatch nie zatrzyma danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gdy konto użytkownika zostanie zamknięte lub wygaśnie, wszystkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem platformy zostaną usunięte zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Twoje prawa

Możesz polecić nam przekazanie wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych.
 
Możesz nakazać nam w każdej chwili, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
 
W praktyce zwykle z góry zgadzasz się na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych lub my zapewniamy możliwość rezygnacji z wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 
 

Nasz prawny obowiązek ujawnienia danych osobowych

DataFeedWatch ujawni dane osobowe użytkownika bez jego uprzedniej zgody tylko wtedy, gdy będzie mieć powody, aby wierzyć, że ujawnienie tych informacji jest wymagane w celu ustalenia tożsamości, nawiązania kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie lub osobom podejrzanym o naruszenia praw lub własności należących do DataFeedWatch lub innych osób, które mogłyby zostać skrzywdzone w wyniku działań Użytkownika lub osób, które mogłyby (umyślnie lub w inny sposób) przekroczyć te prawa i własność. Jesteśmy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych, gdy mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że jest to prawnie wymagane.

 

Akceptacja

Zakładamy, że wszyscy Użytkownicy naszej strony i użytkownicy platformy DataFeedWatch dokładnie przeczytali ten dokument i wyrażają zgodę na jego treść. Jeśli ktoś nie zgadza się z niniejszą polityką prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania z naszej strony internetowej i platformy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności z uwagi na konieczność. Dalsze korzystanie ze strony i platformy DataFeedWatch po uzyskaniu informacji o wszelkich takich zmianach w tej polityce oznacza akceptację zmienionej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności jest integralną częścią warunków użytkowania DataFeedWatch.